Menu:

Diabetische Voet

Mensen die lijden aan suikerziekte (diabetes mellitus) krijgen vaak last van complicaties, waaronder problemen met de gezondheid van hun voeten. Bij specifiek aan diabetes gerelateerde voetklachten spreken we van de ‘diabetische voet’.

De diabetische voet kenmerkt zich door diverse complicaties;

Verminderde bloedtoevoer: een slechte bloedtoevoer naar de benen en voeten is een veel voorkomend probleem bij diabetes. Omdat er minder bloed- en zuurstoftoevoer plaatsvindt, genezen wondjes aan de voeten minder goed.

Uitval van zenuwen: door beschadiging van de zenuwen ten gevolge van diabetes, kan het gevoel in de voeten verminderen of volledig uitvallen. Gevolg: u voelt minder snel pijn waardoor eerder blaren of wondjes ontstaan, die vervolgens weer moeilijk genezen of gaan infecteren. Ook het tijdig signaleren van veranderingen als overmatige eelt vorming wordt lastiger.

Verandering van de huid: ten gevolge van zenuwbeschadiging kan de huid erg droog worden, gaan schilferen en kloven gaan vertonen.

Gevoeligheid voor infecties: patiënten met diabetes hebben een verlaagde weerstand en hun voeten zijn hierdoor gevoeliger voor infecties. Hiertoe behoren ook schimmelinfecties en kalknagels.

Vergroeiingen van de voet: diabetes kan uitval van de kleine voetspieren veroorzaken, met als gevolg standveranderingen van de voet. Door problemen met de suikerstofwisseling kunnen uw voetgewrichten stijf worden en minder goed functioneren. Dit geeft een groter risico op overmatig eeltvorming, dat weer kan leiden tot wondjes onder het eelt.
Als gevolg van bovenstaande complicaties, zijn de voeten van mensen met diabetes vaak erg gevoelig.

Waarom naar de pedicure?

Ondanks preventieve maatregelen zijn voetproblemen bij diabetes op de lange termijn helaas niet altijd te voorkomen. Advies en behandeling van klachten door de pedicure zijn dan gewenst. Wij dragen vakkundige zorg voor de algemene gezondheid voor uw voeten.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

U kunt een behandeling door een pedicure veelal vergoed krijgen door de zorgverzekeraar.

Ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor pedicures (KRP).
Vraag uw huisarts om een doorverwijzing en informeer naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering